Totul este Energie si Energia este totul

Cand oamenii aud cuvantul de „energie”,  ii duce gandul in zone diferite ale stiintei si ale fizicii, in functie de cunoasterea fiecaruia despre univers sau pur si simplul de interesul fiecaruia pentru anumite domenii.  Pe de o parte avem Energia Vitală şi energia electromagnetică. Sa discutam putin despre asemanarile si deosebirile dintre acestea.

Energia Vitala

Oamenii de ştiinţă (din toate timpurile), ştiau despre această energie „misterioasă”, Energia Vitală, au cunoscut-o, au cercetat-o si au încercat să formuleze nişte legi naturale de bază, foarte importante care încearcă să descrie această Energie. Mai nou, ei şi-au dat seama că pe langă asemănările care există între energia electromagnetică şi cea Vitală există şi diferenţe considerabile. Intr-un anume fel, ambele energii actionează ca polarităţi opuse unuia şi aceluiasi principiu de bază.

Din ambele forme de energie, fiinţele umane percep numai o mică parte, doar o fracţiune cu ajutorul simţurilor lor. Ambele energii variază, ambele sunt energii pulsatile. Acestea sunt (principalele) caracteristici comune ale celor două tipuri de energii. Foarte importante sunt diferenţele dintre cele două forme de energie. Energiile care aparţin spectrului electromagnetic (al luminii) tind să realizeze un echilibru atunci cand un potenţial mai mare intră în contact cu un potenţial mai mic. (principiul al II-lea al termodinamicii). De exemplu, dacă un corp fierbinte vine în contact cu unul rece, atunci, după un anumit timp, se ajunge la un echilibru, adică cele două corpuri vor avea aceeaşi temperatură. Fizicienii numesc acest proces entropie. In cazul Energiei Vitale are loc un proces invers.

Atunci cînd un corp cu un potenţial mai înalt de Fortă Vitală vine în contact cu un alt corp cu un potenţial mai mic, are loc un proces pe care noi numim entropie negativă. In acest proces, potenţialul mai puternic, ia (sustrage) energie de la cel mai slab, devenind astfel şi mai puternic. Mult mai evidentă şi marcantă este diferenţa dintre spaţiul în care cele două energii acţionează. După cum ştim, energiile electromagnetice se diminuează şi scad în intensitate proporţional cu pătratul distanţei măsurate de la sursă.

FEM (frecvenţele electromagnetice) par a fi în totalitate parte integrantă a spaţiului nostru tridimensional şi a percepţiilor noastre motorii. De aceea avem nevoie de amplificatori de o putere considerabilă, dacă dorim să preluăm şi să captăm undele radio ale unui emiţător foarte îndepărtat, sau de la un transmiţător aflat la o mare distanţă. Acest principiu este valabil pentru continuumul spaţio-temporal definit de fizicieni. In schimb Energia Vitală neutralizează uşor spaţiul fizic, cu ajutorul unor structuri identice sau cu cel al „legăturilor structurale”.

Caracteristicile Energiei Vitale

Energiile cunoscute acceptate de de oamenii de ştiinţă au două caracteristici importante: puterea lor se diminuează cu pătratul distanţei în spaţiul tridimensional (vizibil), urmează şi respectă legea Entropiei. Să luăm, de exemplu, energia electromagnetică. Cu cat vă găsiţi mai departe de un bec electric, cu atat lumina pe care o percepeţi este mai slabă. Iar legea entropiei spune că două sisteme cu potenţiale (de energie) diferite aflate in contact se echilibrează reciproc după un anumit interval de timp, adică are loc un schimb de energie în care transferul se face de la nivelul mai înalt la cel scăzut, pană cand se realizează un echilibru energetic. Energia Vitală nu respectă legea entropiei, „călătoreşte” altfel în spaţiul nostru tridimensional. Ea „traversează” spaţiul delimitat şi folosit de undele electromagnetice cu ajutorul legăturilor structurale.

becuri aprinse la distante diferite

Energia Vitală si legăturile structurale

Puterea sau forţa transferului este definită şi determinată de asemănarea legăturilor structurale existente şi este independentă de distanţă. O legătură structurală poate fi orice, ce este în legătură (simbolică) cu un anumit obiect, eveniment, trend, persoană care fac posibile şi determină transmisia, tranzitul sau scurgerea, respectiv, radierea sau transferul Energiei Vitale. Legăturile structurale sunt alcătuite din legăturile cu tendinţa (trendul sau evenimentul) şi legătura cu ţinta.

Energia Vitală şi legăturile structurale cu ţinta si tendinta

Pentru orice activitate de succes cu „energiile subtile” sunt necesari doi factori de bază: Legăturile structurale, care sunt alcătuite din: legătura cu tendinta (care reprezintă trendul, efectul sau evenimentul dorit) şi legătura cu ţinta (acesta reprezintă obiectul sau fiinţa – persoana, asupra căreia se doreşte să acţioneze) si – cel mai important Energia Vitală.

Orice activitate (mentală) „de autoprogramare, autovindecare, autocontrol sau control mental”, care neglijează oricare din aceşti factori de bază este sortită esecului, indiferent de intenţie, nivel de pregătire spirituală sau orice altceva. Aceasta, şi doar aceasta poate fi singura cauză, dacă o programare mentală (psihică) sau tehnică de autovindecare, autoprogramare şi autodezvoltare nu funcţionează, cu
toate că persoana respectivă a urmat şi a respectat întru totul toate recomandările făcute.

Legătura cu tendinţa, cu evenimentul dorit

Legătura cu trendul reprezintă legăturile cu tendinţa sau direcţia de urmat, respectiv legăturile cu efectul sau eavenimentul dorit (şi programat). Prin ea înţelegem setări radionice specifice, modele de frecvenţă, obiecte simbolice sau orice alte reprezentări structurale. Scopul lor comun este de a realiza si stabili o legătură simbolică cu un efect dorit sau cu soluţia optimă dorită a unei persoane. Fiind reprezentări ale dorinţei, legăturile cu trendul acţionează ca modulatori ai Forţei Vitale, astfel încat domeniul Forţei Vitale proiectate va crea tendinţa spre o anumită acţiune specifică, campul Energiei Vitale proiectate va oferi (panta), înclinarea si dispoziţia spre o atitudine sau comportare specifică (programată).

Legătura cu tinta

Legătura cu ţinta poate fi o setare radionică, un model specific de frecventă, o rată (pre)stabilită, obiecte simbolice sau orice alte reprezentări structurale ce au legătură cu ţinta activităţii mentale, şi care se cuplează şi se concentrează asupra ţintei. Legătura cu ţinta cauzează şi determină o curgere directă a Forţei Vitale (cu efectul specific ataşat), creand un flux direct de Energie Vitală spre ţinta pe care o reprezintă. Ţinta poate fi orice fiinţă sau persoană – care v-a solicitat ajutorul şi pe care doriţi să o ajutaţi. In cazul unei autoprogramări, ţinta, desigur, sunteţi chiar Dvs. Astfel, Energia Vitală benefică, special modelată, se va transforma şi revărsa asupra Dvs. (şi numai asupra Dvs.) oriunde v-ati afla.

Energia umana

Important!

Atat legăturile cu tendinţa, cat si legăturile cu ţinta sunt simboluri si reprezentări structurale ale efectelor si evenimentelor dorite (programate) precum şi ale ţintelor acţiunii Dvs. De aceea, este evident faptul că Energia Vitală acţionează într-un spaţiu de timp care cere, şi chiar necesită un nou model de spaţiu-timp. Acest model spaţiu-timp este în mod esential diferit de cel spaţio-temporal, pe care fizicienii îl descriu, deşi interacţionează cu acesta. Este un Hiper-Spaţiu în care obiectele identice creează şi stabilesc „legături structurale” sau contacte directe. Pornind de la acest fapt bine stabilit, putem deduce legea naturală de acţiune care guvernează acţiunea Energiei Vitale: ea statuează.