Cornul lui Amon provoacă viziuni

Potrivit relatărilor naturistului Pliniu cel Bătrân unul dintre cele mai valoroase obiecte care se găsesc în „Ţara Kuş” este cornul lui Amon. Învățatul precizează că este vorba despre o piatră preţioasă, aurie, cu o formă asemănătoare cu a coarnelor de berbec şi care provoacă muritorului care o atinge vise profetice.

Coarnele lui Amon - Sculptură antică
Coarnele lui Amon – Sculptură antică

Este binecunoscut faptul că în Egiptul Antic viziunile au avut un rol hotărâtor în luarea unor decizii. În Vechiul Testament este prezentat visul faraonului și modul în care viziunea a fost interpretată de sclavul evreu losif care a prezis perioadele de prosperitate, dar şi de sărăcia prin care urma să treacă ținutul  scăldat de apele Nilului.

Pentru a sublinia importanţa pe care anticii o acordau prevestirilor din vise istoricul grec Herodot istoricește o întâmplare asemănătoare.

În timpul somnului, lui Sabaka, suveranul Egiptului, i s-a arătat un bărbat care stătea lângă el și îl sfătuia strângă pe toţii sacerdoţii şi să-i masacreze.

Inteleptii spun că regele a înțeles mesajul ca pe un semn al divinităților care îndemnându-i să profaneze persoanele sacre urmăreau să atragă asupra lui furia zeilor şi a oamenilor.

Monarhul s-a hotărât să nu-i îndeplinească porunca şi să părăsească urgent Egiptul deoarece şi-a amintit de profeţiile oracolelor din ţara de origine care, în tinerețe, îl avertizează că după cincizeci de ani de domnie va trebui să renunţe la coroană.

Potrivit scrierilor lui Herodot, regele Sabaka a avut această viziune după perioada pe care i-au prezis-o prorocii.