Primul Alchimist din Lume

Hermes Trismegistul este o figură legendară a unui înţelept antic, devenit deosebit de popular în Evul Mediu. În chipul lui Hermes Trismegistul se îmbină trăsăturile ganditorului care a cunoscut cosmosul, zeul grecesc Hermes, şi zeul egiptean al cunoştinţelor, Thot.

In Europa medievală, au circulat o mulţime de tratate scrise atribuite lui Hermes Trismegistul şi destinate în special magiei, astrologiei şi alchimiei. Din vremuri străvechi, alchimia a fost considerată o stiinţă misterioasă. Alchimiştii se exprimau intr-o limbă deosebită, neînţeleasă celor neiniţiaţi, pe sigiliile fiolelor era imprimat chipul lui Hermes — de aici şi expresia „inchis ermetic”.

Alchimist in cautarea Pietrei Filozofale
Alchimist in cautarea Pietrei Filozofale. Picture de Joseph Wright, 1771.

În acele timpuri nu existau formulele chimice pe care le folosim azi, nimeni nu ştia să alcătuiască ecuaţiile reacţiilor chimice. Alchimiştii căutau neobosiţi metode de obţinere a aurului din metale simple, pentru care era necesar un reactiv misterios, numit „piatra filosofală.”. Se crede că Hermes Trismegistul a fost primul care a inştiinţat lumea despre „piatra filosofală”, iar reţeta de preparare a acesteia se află în cartea lui. Cea mai cunoscută dintre acestea este „Tabula smaragdina”.

În ediţia latină a cărţii, îngrijită de învăţatul medieval Albert cel Mare, se spune: „Aşadar, toate lucrurile s-au născut din Unul, prin mijlocirea Unicului: toate lucrurile au luat naştere de la această singură esenţă prin adaptare. Tatăl ei este Soarele, mama ei este Luna. Vântul a purtat-o în pântecul său. Pământul i-a dat hrană. Această esenţă este tatăl oricărei perfecţiuni din tot Universul. Puterea ei rămâne intactă, atunci când ea se transformă în Pământ. Trebuie să separi de foc pământul, ceea ce-i fragil de ceea ce-i dur — cu delicateţe, cu o artă deosebită. Această esenţă răsare din pământ şi se înalţă spre cer, fiind receptivă la puterea zonelor de sus şi de jos ale lumii. Astfel vei deveni glorificat de către întreaga lume şi de tine se va îndepărta orice urmă de De aceea eu mă numesc De Trei Ori Mare, pentru că stăpânesc trei părţi ale Filosofiei Universale…”. Cu regret, textul original se crede a fi pierdut.

Hermes Trimegistul si Moise. Mozaic de Giovanni Di Stefano. Catedrala din Siena
Hermes Trimegistul si Moise. Mozaic de Giovanni Di Stefano. Catedrala din Siena

Majoritatea cărţilor legendarului alchimist au fost nimicite de incendiul de la Biblioteca din Alexandria, iar puţinele sale lucrări se pare că s-au păstrat, ascunse într-un loc secret în pustiu. Se consideră că Trismegistul a fost cel care a efectuat reforma calendarului, mărind anul de la 360 la 365 de zile; tot el este considerat inventatorul alfabetului egiptean. El a descris bazele esenţiale ale existenţei, care au fost denumite „Legile lui Hermes Trismegistul”.

Hermes Trimegistul - gravura de Daniel Stolzius von Stolzenberg
Hermes Trimegistul – gravura de Daniel Stolzius von Stolzenberg – 1624

Celebrului alchimist se obişnuia să i se spună. „De Trei Ori Mare”, el fiind considerat mare filosof, mare preot şi mare împărat. În cartea sa „Biografie cercetătorul englez al ocultismului F. Barrett spune despre Hermes: „…dacă Dumnezeu s-a arătat vreodată în chip de om, acest om era Hermes, precum se poate deduce din cărţile în care el a adunat cunoştinţele despre Întuneric şi despre Dumnezeu pentru generaţiile următoare”.

Rugăciunile lui te pătrund: „O, oamenii Pământului, oameni născuţi şi făcuţi din elemente, dar cu spiritul Omului lui Dumnezeu în interiorul vostru, treziţi-vă din somnul vostru de ignoranţi! Fiţi treji şi gândiţi-vă bine. Trebuie să inţelegeţi că voi vă aveţi casa nu pe Pământ, ci in Lumină. De ce să vă lăsaţi pradă morţii, dacă aţi putea fi nemuritori? Pocăiţi-vă şi schimbaţi-vă mentalitatea. Plecaţi pentru totdeauna din întunecime şi descompunere. Pregătiţi-vă să vă inălţaţi prin şapte Inele şi înnobilaţi-vă sufletele cu Lumina veşnică”.

Pagina din "lacromatematica"
Pagina din „lacromatematica”. Autorul careia este considerat Hermes Trimegistul. 1556

Cu toate că nu întâmplător numele lui a fost imprumutat de la zeul Hermes, ghidul sufletelor şi protectorul cunoştinţelor secrete, în cărţile sale, Trismegistul apare nu în rol de zeu, ci de bărbat inţelept, care recepţionează inspiraţia superioară divină şi o transmite oamenilor. Aceste consideraţii aparţin filosofului rus Vladimir Soloviov. Creştinii respectau hermetismul, găsind în această teorie propriile puncte de vedere. Astfel, în Cuvântul Sfânt ei îl vedeau pe Dumnezeu Fiul, iar în Inteligenţa supremă găseau multe afinităţi cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Treimea hermetică semăna foarte mult cu treimea creştină. De aceea cărţile lui Hermes Trismegistul au avut mare autoritate pe parcursul primelor secole de existenţă a bisericii creştine. Şi pe deasupra, datarea tratatelor hermetice, promulgată de Isaac Casaubonus în anul 1614, ne permite să presupunem că ele au fost scrise nu de un preot din Egiptul Antic, ci de un autor din epoca creştinismului timpuriu.

Cu toate că istoria studierii textelor hermetice numără câteva sute de ani, multe lucruri de aici rămân pentru noi o enigmă. Ele nu şi-au pierdut şi nu-şi vor pierde importanţa de valoroase mărturii de practică religioasă. Savanţii contemporani nu au ajuns la o concluzie unanimă în ceea ce priveşte adevărul conţinut de autenticele invăţături egiptene.