Misterele caselor bantuite

Locuintele bântuite de stafii sunt considerate acele case în care în zile şi la ore fixe, dar si la intervale neregulate se produc fenomene care nu pot fi atribuite unor cauze obişnuite sau cunoscute. Asemenea imobile dau impresia că au devenit veritabile adăposturi pentru fantome.

casa bantuita

În pofida faptului că fenomenele care au fost observate în aceste case sunt extrem de variate, ele au putut fi clasificate în două categorii principale. Prima grupă cuprinde manifestări de ordin subiectiv: zgomote, viziuni, senzaţii tectile (de multe ori violente şi dureroase), mirosuri, apariţia unor fantome. Caracteristica generală a fenomenelor expuse mai sus este aceea că nu lasă nici o urmă. Ele sunt percepute şi descrise de către una sau mai multe persoane, ale căror relatări nu pot fi verificate din punct de vedere ştiinţific. Există cazuri frecvente când depoziţiile martorilor coincid.

Fenomenele din cea de-a doua categorie influenţează nu numai sensibilitatea oamenilor, dar sunt însoţite si de semne pe care observatorul nu si le poate explica: deplasări de obiecte în încăperi care aveau uşile încuiate, ceasuri care fuseseră oprite vreme îndelungată încep să funcţioneze, oglinzi care se sparg ca şi cum ar fi fost lovite de către o fortă invizibilă.

În general casa bântuită este socotită locuinţa în care a fost comisă o crimă sau o persoană a decedat în mod misterios. Se spune că de cele mai multe ori spiritele defuncţilor revin pentru a atrage atenţia asupra lor. Potrivit vechilor istorisiri, când strigoii se întâlneau cu un om care îşi învingea teama îi mărturiseau că nu îşi găsesc odihna veşnică deoarece sunt nevoiţi să îşi ispăsească un păcat foarte grav pe care l-au comis în timpul vieţii şi că au nevoie de rugăciunile descendenţilor lor.

Unele dintre fantome indicau locul unde au foste îngropate rămăşiţele persoanei pe care au asasinat-o, menţionând că blestemul se va îndepărta de casă în cazul în care victima urma să fie înmormîntată creştineşte. Fantomele hoţilor îi arătau ascunzătorile unde au depus comorile furate.

În documente erau menţionate şi apariţiile unor făpturi inveşmântate în în general siluetele unor femei, care îi preveneau pe stăpânii castelelor în legătură cu pericolele viitoare.

Din studierea tuturor mărturiilor s-a concluzionat că, deşi pustii, multe dintre locuinţe păstrează vie amintirea persoanelor care au trăit în acele locuri.

Pe măsură ce ştiinţa a evoluat o parte dintre fenomenele stranii care i-au înspăimântat în decursul veacurilor pe oameni au fost explicate, din misterul care urmează să fie elucidat nu depinde atât de factorii externi cât de o mare necunoscută: fiinţa umană.