În momentul Big Bang-ului nu exista spaţiu în afara Universului

Hubert Reeves este unul din cei mai mari astrofizicieni ai zilelor noastre. Fiecare lucrare a sa este o „biblie” pentru oamenii de știință. Cartea, în două volume, „Ultimele noutăți despre Cosmos” aduce noi mărturii despre naşterea şi evoluția Universului. În metafore poetice şi ecuații matematice, el ne învaţă să descoperim Universul.

explozia Big Bang

Dacă în primul volum sunt analizate momentul „Bing-Bang”-ului şi cei 15 miliarde de ani de evolutie a Universului, cel de-al doilea volum, intitulat sugestiv „Prima secundă”, analizează momente semnificative în această evoluție. „Science et Vie” încearcă să dea câteva amănunte despre aceste secvențe „magice” din formarea Universului, aşa cum reiese din câteva extrase din paginile cărții sale.

„Cu cât ne întoarcem în timp, cu atât temperatura Universului este mai ridicată, ceea ce înseamnă că expansiunea Universului este mult mai rapidă. Pe de altă parte, după prima secundă a exploziei inițiale, acum 15 miliarde de ani, evenimentele şi fenomenele fizice sunt descrise de legile binecunoscute ale fizicii. Trebuie deci studiat fiecare fenomen în detaliu pentru că acesta este un domeniu al speculației şi controversei.”

„Temperatura este o cheie ce furnizează date despre înţelegerea Universului. Primul indiciu: se ştie că temperatura Universului este astăzi de aproximativ 3 grade Kelvin. Descoperirea unei radiaţii fosile, în 1965, a demonstrat că această temperatură a fost de cel puţin 3000 de grade Kelvin. Al doilea indiciu: abundenţa relativă de elemente (heliu, beriliu, litiu şi hidrogen) care se observă astăzi în Univers.

Prezenţa lor ne permite să presupunem că au existat temperaturi de 10 miliarde de grade. În fine, al treilea indiciu: numărul mare de fotoni (particule ce compun lumina) în raport cu numărul de atomi: 3 miliarde de fotoni pentru fiecare atom, sugerează că temperatura Universului a fost mai mare de 10 la putere 15 K.

Întâlnim totuşi o limită teoretică a temperaturii: 10 la putere 32 K, denumită temperatura Planck, care marchează frontiera deasupra căreia oricare lege a fizicii, cunoscută până acum, nu mai acționează. Nu există nici o teorie care să descrie comportamentul material care depăşeşte această limită. Nici unul din stâlpii fizicii contemporane – mecanica cuantică, pentru infinitul mic, şi relativitatea generală, pentru infinitul mare – nu este capabil să susțină o nouă teorie. Ar trebui unificate cele două teorii, lucru nerealizat până acum.”

O idee falsă este combinată de Hubert Reeves în cartea sa: „Ideea că Universul s-a născut dintr-un punct, care era foarte mic într-un spațiu mai vast care conținea acel punct de materie. Chiar şi în timpul exploziei primordiale nu exista spatiu în afara Universului”.