Pe Pământ existau reactoare nucleare acum două miliarde de ani

Fizica nucleară este o ştiinţă relativ nouă. Oamenii au creat primul reactor nuclear doar cu vreo 80 de ani în urmă, în 1942, totuşi, pe planetă existau reactoare nucleare încă de acum două miliarde de ani. Până acum, oamenii de ştiinţă cunosc 17 reactoare nucleare naturale localizate în Gabon, o ţară africană.

Toate aceste reactoare naturale au fost găsite în 1972 în jurul unor depozite de uraniu din Oklo şi Bangomba, în sud-estul Gabonului. Nouă din cele 17 reactoare au fost găsite în depozite de uraniu complet epuizate.

Chimistul francez Bugzig, care lucra la o fabrică de combustibil nuclear, a observat o corelaţie neobişnuită de izotopi de uraniu (uraniu 235 şi uraniu 238) în minereul cu care lucra. Au existat mai multe ipoteze pentru a explica ciudăţenia ştiinţifică. Iniţial s-a crezut că minereul fusese contaminat cu combustibil nuclear folosit, dar când s-a măsurat nivelul de radiaţii s-a constatat că această ipoteză era greşită. Apoi, chimistul francez a aflat că minereul de uraniu cu o concentraţie extrem de ridicată de uraniu 235 a fost extras din Gabon.

La început, a fost un mister cum de minereul fusese îmbogăţit cu respectivul izotop. Unii au fost de părere că mina de unde fusese extras uraniul a fost contaminată cu combustibil OZN consumat. Alţii au spus că minereul fusese extras dintr-o zonă în care o civilizaţie antică își depozita deşeurile radioactive.

Totuşi, cercetările au dovedit că neobişnuitul minereu se formase pe cale naturală. Produsele profundei decăderi radioactive găsite în minereu au demonstrat că în depozitul de uraniu au avut loc reacţii nucleare cu două miliarde de ani în urmă.

Existenţa reactorilor nucleari a fost posibilă datorită faptului că atunci exista mai mult uraniu 235 pe Pământ decât există acum. O reacţie nucleară necesită cel puţin 3% uraniu 235, mult spaţiu şi absenţa materialelor care absorb neutroni. Reactoarele din Gabon au „lucrat” timp de un milion de ani. În zilele noastre nu mai este posibilă apariţia unor astfel de reactoare naturale, deoarece concentrația de uraniu 235 din natură este foarte scăzută, iar cele din Gabon sunt unice în lume.

Ele conţin multe informaţii pentru oamenii de ştiinţă despre istoria planetei şi dau posibilitatea prevederii consecinţelor pe termen lung a exploatării reactoarelor nucleare făcute de om. În plus, studiul reactoarelor naturale va fi de ajutor pentru soluţionarea problemei depozitării deşeurilor radioactive.