Constructia Piramidei lui Keops si mesajele acesteia

Piramida lui Keops a fost ridicata probabil in jurul anului 2645 I.H.. Metodele aplicate la constructia piramidei sunt si in ziua de azi un mister greu de explicat, in temeiul caruia s-au facut multe speculatii. Particularitatea culturii egiptene consta in faptul ca ea nu a evoluat, treptat, in carul de dezvoltare de la primitivism la perfectiune, ci cumva a ajuns brusc la aceasta perfectiune.

Piramida lui Keops
Piramida lui Keops

Despe felul in care a fost construita piramida lui Keops, specialistii au pareri divergente. Pentru a reprezenta mai bine dimenisunile constructiei, iata cateva comparatii sugestive: Daca am aseza la rand cele 2.3 milioane de blocuri de grosimea unui zid obisnuit, ar rezulta un zid de un metru inaltime care ar putea inconjura in intregime Franta. In ceea ce priveste volumul ei, in piramida lui Keops ar putea intra Catedrala Sf.Petu din Roma, catedralele din Milano si Florenta si Catedrala Sf. Paul din Londra.
Din pietrele de constructie ale piramidei s-ar puta ridica de 30 de ori Empire State Building. Fiecare bloc in parte cantareste aproximativ 2.5 tone alte blocuri ajung chiar la greutatea de 70 de tone, ca spre exemplu blocurile de granit din camera mortuara egala. Blocurile au fost taiate perfect, astfel ca distanta maxima dintre doua blocuri nu depașește latimea de o jumatate de milimetru. Este uimitor cu câta precizie au fost asezate aceste blocuri colosal unele langa altele, avand in vede inaltimea de 130 m a piramidei.

Blocurile din care este construita piramida
Blocurile din care este construita piramida

Descrierea constructiei piramidei

Inălţimea piramidei reprezintă a miliarda parte din distanţa medie dintre Soare şi Pământ. Circumferinţa piramidei corespunde exact unei părţi a circumferinţei Pământului. Greutatea piramidei este estimată a fi de aproximativ 5,3 milioane tone.

Greutatea pământului, după calculele geodezice, este de aproximativ 5.300.000.000.000 miliarde tone. Temperatura constantă din încăperea regală comportă o cincime din diferenţa de temperatură dintre punctul de congelare şi punctul de Fierbere al apei. Aceasta este de altfel şi temperatura medie la suprafaţa Pământului, ţinându-se cont de întreaga suprafaţă a planetei.

Densitatea pământului este considerată a fi 5,672 ori mai mare decât aceea a apei la 20 grade C. Densitatea piramidei este de 5,7.

Mesajul piramidei

Dacă te ocupi mai amănunţit de piramida lui Keops nu trebuie să te mire faptul că eşti confruntat mereu cu noi necunoscute.

Inginerul Davidson a observat că piramida lui Keops este singura dintre toate piramidele egiptene care are un sistem de galerii. Astfel 3 încăperi unite între ele sunt întretăiate de o galerie înaltă de 9 metri. Galeriile sunt atât de înguste şi joase încât nu le poţi străbate decât mergând aplecat. Un sarcofag având dimensiunile curente nu ar fi putut fi transportat prin aceste galerii.

Sarcofagul de granit din camera regală nu are capac. S-ar putea presupune că acoperămîntul său, greu ca plumbul, a fost furat, însă iarăşi, dimensiunile acestuia ar fi făcut imposibilă transportarea lui prin galerii. Sarcofagul deschis poate fi astfel privit ca simbol al învierii si nu ca un ultim loc de odihnă.

Galeria care coboară către încăperea de sub pământ simbolizează drumul către locul groazei. Mortul se întoarce, ajutat fiind de un protector divin (un fel de înger păzitor). In acest fel, el ajunge în capul coridorului ascendent, închis de un bloc de granit. Acest coridor a fost atât de bine camuflat încât a fost descoperit doar din întamplare. Numai cu ajutorul unei entităţi superioare mortul era în stare să treacă dincolo de acest punct. Apoi el ajungea în cele două săli ale adevărului, în întuneric şi lumină, simbolizate în piramidă prin coridorul ascendent şi prin marea galerie. Intre aceste două săli trebuia să aibă loc renasterea sufletului în încăperile lui Isis. Isis simbolizează maternitatea, iar imaginea ei se regăseşte şi în camera mortuară a reginei. După ce sufletul şi corpul se reuneau, mortul parcurgea spaţiul de deasupra galeriei până în camera mortuară regală.

Finalmente el ajungea în sala lui Osiris, camera regală, unde se înfăţişa judecătorului împărăţiei morţilor spre a fi judecat. Dacă se considera că fusese bun, era glorificat prin marea lumina.

Construcţia interioară a piramidei coincide intocmai cu treptele pe care mortii trebuiau să le parcurgă în lumea de dincolo, ceea ce conferă astfel sens acestui sistem de galerii. Totuşi prezentarea lui Davidson nu oferă nici o explicaţie în legătură cu dimensiunile piramidei, poate doar un punct de reper pentru importanţa specială a piramidei lui Keops.

Arhitecţii planului de construcţie nu au fost egiptenii

Davidson a ajuns la concluzia că la baza dimensiunilor piramidei lui Keops se află un cerc, simbol al începutului perfect, fără sfârşit. Acest cerc apare si în diferite locuri în piramidă, ca şi în diferitele măsurători care s-au făcut.

Cea de-a doua concluzie a lui Davidson se referă la faptul că piramida deviază puţin de la planul ei de construcţie. In aşa-numitele liste regale, ca şi în vechea cronică a Egiptului, se arată că poporul era condus de zei, semizei şi regi.

Potrivit cronicii, epoca zeilor şi a regilor avea să dureze în total 36 524 de ani. A treia ierarhie a zeilor avea să domnească 5813 ani, număr corespunzător razei cercului. Pentru epoca zeilor, semizeilor şi spiritelor s-a prezis o perioadă de 25 826 de ani, suma diagonalelor bazei.

După părerea lui Davidson, arhitecţii planului de construcţie nu au fost egiptenii, căci aceştia nu dispuneau de cunoştinţele astronomice necesare. Totusi ei sunt, desigur, constructorii piramidei, ca urmare şi responsabili pentru abaterea ei de la plan. Piramida lui Keops a fost construită datorită impulsului dat de o forţă spirituală superioară şi sub conducerea unor oameni aparţinând unei civilizaţii distruse de potop. O civilizaţie care apare uneori sub numele de Atlantida. Constructia piramidelor a fost pentru ea mijloculde a exprima ceva anume. Un mesaj şi un avertisment pentru civilizaţiile de mai târziu.

Procedeul locul au fost alese în aşa fel încât constructia să poată rezista potopului si in ciuda erodării stratului exterior de piatră să fie capabilă să transmită mesajul.

Galeria reprezintă perioada de răspândire a Evangheliei

Moştenirea de date ştiintifice si astronomice este într-adevăr foarte concludentă. Taylor şi Smith au presupus încă de atunci că sistemul de galerii ar ascunde o scală cronologică cu unităţi de timp. Davidson a dezvoltat această idee. El a prelungit linia tavanului galeriei ascendente si a ajuns într-un punct în care prelungirea părţii oblice a piramidei intersectează această linie. De aici, a dus o perpendiculară pe prelungirea imaginară a podelei galeriei ascendente a obţinut un punct pe care l-a considerat ca reprezentând data de 22 septembrie a anului 4000 î. H. El a numit această linie scala istorică a timpului. Lungimea scalei istorice cuprindea aproximativ 6000 de ani. Dar anul 4000 î. H. reprezintă, aşa cum se spune „Vechiul Testament”, începutul istoriei omenirii.

Una din galeriile aflate in Marea Piramida a lui Keops
Una din galeriile aflate in Marea Piramida a lui Keops

Să fi fost oare prevăzute pe atunci premise speciale pentru oameni? Se pare că da, căci poporul lui Israel devenea în acea perioadă un popor predestinat. I-a fost dat să plece din Egipt într-o altă ţară care îi fusese promisă, pentru a duce acolo o existenţă exemplară, oferită ca model celorlalte popoare. In Biblie se povesteşte despre prinderea miraculoasă a 153 de pesti care rămăseseră agăţaţi în plasa lui Petru. Iisus a spus atunci: „Vă voi face pescari de oameni”. Cei 12 apostoli trebuiau, deci, să pescuiască fiecare, simbolic, câte 153 de oameni, adică să-i înveţe pe aceştia Evanghelia. Motiv pentru care Davidson consideră că această glorie reprezintă perioada de răspândire a Evangheliei.

Despre sfârşitul lumii s-a scris mult. Printre altii, evanghelistul Matei spune în capitorul 24, versetele 14: „Şi se va propovădui această Evanghelie a Impărăţiei în toată lumea spre mărturie fa toate neamurile; şi atunci va veni sfîârşitul”.

După galerie (după perioada de răspândire a Evangheliei) urmează un prag de la care porneşte un mic coridor care duce, la rândul său, la anticameră. Potrivit lui Davidson, începutul coridorului simbolizează data de 4 august 1914, ziua în care expira ultimatumul dat Germaniei. Corespunzător va ajunge la sfârşitul coridorului în luna noiembrie 1918, sfârşitul primului război mondial.

Incă din anul 1922, Davidson a prezis că la data de 29 mai 1928, reprezentată de sfârşitul anticamerei, o mare catastrofă se va abate peste omenire. La acea dată s-a înregistrat o puternică prăbusire financiară care a constituit inceputul marii crize economice.

Piramidele din Giza - In Mijloc aflandu-se Piramida Lui Keops
Piramidele din Giza – In Mijloc aflandu-se Piramida Lui Keops

Dacă ne gândim la ceea ce s-a petrecut în lume, începând din 1940 şi până în ziua de azi, trebuie să recunoaştem că în fiecare moment undeva pe glob a fost război, iar catastrofele naturale nu au constituit o excepţie. Toate acestea ar putea avea o legătură cu textul biblic: „Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie, (…) Căci se va ridica popor peste popor şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocurea”, (Matei, 24, 6-7). Cei care au conceput piramida lui Keops au prevăzut atât potopul, cât si epoca noastră haotică. Şi, totuşi, circumstanţele care trăim sunt expresia propriei noastre interiorităţi. Dacă am cizela puţin acest interior, am putea schimba condiţiiie în care trăim.